Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CỔ LỄ

Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Kim Duyên – Chức vụ: Hiệu Trưởng